Susana Geangalău – 90 de ani de viață, 25 de ani de Ecoforest

1

Personalitate complexă, membră a Academiei Oamenilor de Știință din România și președinte al Asociației Ecoforest Neamț, doamna Susana Geangalău împlinește, astăzi (29 octombrie), 90 de ani. Bucuria acestei aniversări este dublată de 25 de ani de funcționare a Asociației Ecoforest (înfiinţată în baza Hotărârii Tribunalului Județean Neamț nr. 207 / 17.11.1997). Scopurile de bază ale asociație s-au orientat de la ecologizarea Văii Bistriței, până la a învăța salariații Camerei de Comerț Neamț să facă proiecte europene. Colaborarea dintre cele două instituții  s-a îndeplinit inclusiv prin înființarea profesiei de ergonomist – un efort remarcabil, concretizat datorită antrenării unei echipe de profesori universitari, oameni de ştiință, economişti, ingineri, medici şi psihologi din universități, institute de cercetare, ministere si asociații profesionale, care au reuşit actualizarea nomeclatorului privind clasificarea ocupaților din România.

Revenind la doamna Susana Geangalău, datele din CV-ul dumneaei merită știute: a absolvit Liceul teoretic din Gheorgheni, judeţul Harghita (1945-1947), cu întrerupere (1947-1954), unde a fost exmatriculată din cauza clasificării părinţilor în categoria chiaburi. A reluat studiile la seral, la Liceul din Bicaz, în 1954, absolvindu-l în 1960. A urmat cursurile Facultății de Economie Generală, Secţia economie politică şi planificare, la ASE, Bucureşti (1960-1965), fiind declarată diplomat în specialitatea economia industriei. Între anii 1971-1978, a urmat studiile de doctorat la ASE Bucureşti, Facultatea de Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor, iar în 1978 a susţinut teza de doctorat cu titlul ”Studiu comparat asupra eficienţei economice a formelor de cointeresare materială a lucrătorilor aplicate în industria cimentului şi a produselor din azbociment”, obţinând titlul ştiinţific de doctor în economie. Ulterior, a participat la diferite forme de specializare și perfecţionare, organizate prin programul PHARE.

Activitatea profesională a doamnei Susana Geangalău  a debutat ca tehnician normator la Combinatul de Lianţi şi Azbociment Bicaz (1954-1960), după care a devenit şef serviciu organizare, salarizare (1965-1974); instructor de specialitate sinteze economico-financiare la Comitetul Judeţean Neamţ (1974-1985); director al Cabinetului Judeţean de Organizare Economico-Socială, angajată a Institutului Central de Informatică Bucureşti (1985-1988), când s-a pensionat, dar nu a renunțat la a fi activă. A deținut funcția de preşedinte al Universităţii Petre Andrei, Iaşi, Filiala Piatra Neamţ (1992-1995),l dublată de cea de preşedinte al Asociaţiei Ecoforest Neamț.

  • Mărturii care rămân peste timp

Acum, când ECOFORESTUL celebrează 25 de ani de activitate, CPPP Roznov, este alături de toți membrii şi mai ales alături de conducerea, care, pe un traseu dur, plin de greutăți şi neprevăzute a reuşit să mențină în viață şi să dezvolte o activitate foarte utilă, în zona în care ne aflăm. Centrul de Perfecționare a Pregătirii Profesionale de la Roznov, a beneficiat de un sprijin deosebit, în momente de cumpănă, când umbra falimentului amenința desființarea societății noastre. Lipsa finanțării unor lucrări de reparații dar şi de desfăşurare a unor programe de calificare şi specializare profesională, constituia probleme de maximă importanță. Ministerul de resort se desființase iar forul tutelar, Regia Estrel Suceava, nu-şi găsea încă rolul de coordonator iar activitatea de învățământ era trecută pe ultimul loc al priorităților. Situații grele care nu se pot uita. Asociația ECOFOREST, în aceste momente de excepție a fost un partener de nădejde într-un proiect PHARE prin care s-a reuşit reabilitarea în mare măsură a bazei materiale ale centrului de dinamizare a cursurilor de calificare şi specializare organizate la Roznov. Acțiunea a continuat printr-un alt program de finanțare europeană – programul RICOP – prin care s-a reuşit ca suferințele grele să se amelioreze. În momente de cumpănă, un sfat bun, o idee care-ți pot veni în ajutor, o atitudine este foarte importantă, dar un parteneriat prin care ai primit o finanțare, este cu adevărat un ajutor, care nu se poate uita şi de care îți aminteşti în permanență. Sunt momente care au consolidat activitatea de astăzi a centrului de perfecționare din Roznov. Am prezentat mai întâi sprijinul direct şi de mare importanță de care a beneficiat centrul nostru, dar, dorim să ilustrăm şi o parte din acțiunile asociației în sprijinul acordat primăriilor prin proiectele întocmite şi finanțate din fonduri europene. O acțiune de care ne amintim cu plăcere, dar care s-a finalizat cu un gust amar, a fost acțiunea de brichetare a rumeguşului, care a reclamat procurarea de instalații speciale, unele din ele cu regim sever de lucru. Efortul asociației a fost mare, dar interesul local de funcționare a fost modest, fapt ce a condus la distrugerea capacității de producție, printr-un incendiu devastator. Sunt multe acțiuni şi reuşite, care, în aceste momente de aniversare ce se constituie în jaloane pentru activitatea viitoare şi care sper să fie evidențiate în mod deosebit de cei care au beneficiat de sprijinul asociației. O acțiune de foarte mare importanță, de care trebuie să ne amintim în permanență, se constituie în efortul depus de preşedintele asociației, dna Dr. Ec. Geangalău Susana, în consolidarea şi recunoaşterea ERGONOMIEI ca o disciplină fundamentală în activitatea umană. Recunoaşterea la nivel național a acestei activități, se datorează în primul rând perseverenței preşedintei asociației noastre şi ne onorează pe noi toți”. –  Dănuț Motaș – C.P.P.P Roznov

* Sunt și eu o mică parte din Ecoforest

Doamnei Susana Geangalău i-am fost prezentată de către doamna Florescu, mama colegului meu de studii preuniversitare, la un eveniment organizat de către Centrul de Pregătire şi Perfecționare Profesională Roznov. Eu auzisem de dumneaei încă de pe vremea regimului comunist, când făcea planificarea economiei întregului județ, eram la curent şi cu activitatea de după revoluția din 1989. Impresionată de statura sa profesională m-am prezentat timid si nu m-a prea băgat în seamă considerând că sunt o copilă, deşi eram în pragul vârstei de 40. Am insistat şi, în urma unei discuții cu doamna preşedinte la sediul Asociației Ecoforest Neamț, care avea nevoie de contabil am fost, în sfârşit, acceptată. A început de atunci o perioadă care pentru mine a însemnat dezvoltare personală pentru că am cunoscut pe lângă doamna Geangalău şi alți oameni deosebiți, specialişti în domeniile lor de activitate, am intrat în proiecte interesante şi am învățat lucruri noi. Am fost întotdeauna o muncitoare şi o îndrăzneață aşa că m-am potrivit perfect în colectivul Asociației Ecoforest Neamț. Acum, aştept să ies la pensie ca să încep activitatea la asociație, cu normă întreagă, pentru că sunt şi eu o mică parte din Ecoforest” – Elena Aurora Emilia Miron.

  • 25 de ani dedicați ECOFOREST

Doresc s-o felicit pe doamna dr.ec. Susana Geangalău, pentru faptul că a avut puterea de a susține timp de 25 de ani o organizație non-profit, cu toate urcuşurile şi coborâşurile, amenințările şi oportunitățile ivite în cursul timpului. Nu cred că este uşor să fii asa puternic! Să lupți în fiecare zi pentru a ține o organizație în viață este un lucru mare şi un efort susținut, pe care doar cei implicați în astfel de activități îl cunosc. Din 2019 am putut să conlucrez îndeaproape cu doamna dr. ec. Susana Geangalău şi să urmăresc evoluția activității sale cu mărturii “vii”, cu realizările de excepție, cu cercetările complexe efectuate, cu certă valoare aplicativă, mai ales în domeniul Ergonomiei. Consider că este un OM cu un dinamism maxim, dublat de o vie inteligență şi de o hotărâre de nestrămutat, toate îmbrăcate într-o politețe perfectă şi o modestie rară. Astfel, consider că Doamna er. ec. Susana Geangalău este un om pragmatic, preocupat de problemele profesional-ştiințifice. Este o persoană tânără (în esență tânără – nu prin cifra din cartea de identitate), racordată exprimării tinereții şi cu un devotament desăvârşit pentru tot ceea ce întreprinde. Țin să mulțumesc în mod deosebit pentru încrederea acordată şi sper să fiu şi eu o mică parte din ECOFOREST, să am o contribuție importantă în continuare la dezvoltarea acestei organizații. La mulți ani, ECOFOREST ! MULTUMESC doamna dr. ec. Susana Geangalău!” Geta Rotaru.

 

1 COMENTARIU

  1. Felicitari din tot sufletul, matusa. PERSEVERENTA, evenimentele prin care ai trecut si performantele d -tale sant un pretios ghid de reusita in viata pentru noile generatii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here