16 profesori de la Colegiul ”Spiru Haret” au participat la cursuri de formare în Spania și Grecia

0

Proiectul „O nouă abordare școlară” desfășurat la Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” din Piatra-Neamț în perioada 2020-2022 prin programul ERASMUS+, a ajuns la etapa mobilităților de formare a cadrelor didactice.

Printre obiectivele participării la aceste mobilități se numără îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi culturale, cunoaşterea instrumentelor digitale inovative care să creeze un impact pozitiv la nivel de clasă, cunoaşterea metodelor de lucru eficiente cu elevii, dobândirea de cunoştinţe necesare combaterii absenteismului, deprinderea tehnicilor de abordare eficientă a părinţilor, dobândirea competenţelor necesare de lucru cu elevii cu CES, creşterea motivaţiei profesionale, dobândirea competenţelor necesare utilizării eficiente a instrumentelor şi metodelor bazate pe TIC în procesul educaţional.

Din împlinirea acestor nevoi de formare ale cadrelor didactice va decurge în mod firesc împlinirea nevoilor instituţiei, cum ar fi: creşterea atractivităţii şcolii şi îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, îmbunătăţirea parteneriatului şcoală-familie, combaterea fenomenului de absenteism şcolar, asigurarea calităţii în educaţie şi în formarea profesională, aplicarea metodelor interactive de grup, utilizarea instrumentelor moderne de predare-învăţare.

În preambulul acestor mobilități, cadrele didactice selectate pentru participare au desfășurat activități de contractare, precum și diferite activități de pregătire culturală, lingvistică și pedagogică.

Prima dintre cele patru mobilități a avut loc la centrul Cervantes Training în Alcalá de Henares, Madrid (Spania), între 8 și 14 mai 2021, tema acesteia fiind Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning. Acest curs a reprezentat, pentru participanți, o importantă oportunitate de învățare, dar și una de a intra în contact cu o nouă cultură.

Scopul cursului este de a permite participanților să organizeze activități folosind TIC printr-o metodologie bazată pe munca în colaborare, cum ar fi Webquests / eTwinning, care va sprijini și îmbunătăți demersul didactic interdisciplinar, predarea colaborativă, în paralel cu introducerea metodologiei adecvate privind un parteneriat strategic în cadrul Erasmus+”, a menționat prof. Radu Mititelu, participant de asemenea la curs.

A doua mobilitate, la care au participat alte trei cadre didactice, s-a desfășurat între 17 și 21 mai 2021, la centrul IDEC din Pireus, Grecia, având tema Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving.

Am exersat proiectarea diferențiată  a lecțiilor, am lucrat în mod concret pe tehnici de adaptare a curriculumului la clasă, având în vedere specificul clasei. […] Am avut acces online la recomandările formatorilor legate de site-uri de specialitate care oferă resurse educaționale adaptate copiilor cu CES sau materiale specifice, concepute pentru combaterea discriminării, pentru promovarea incluziunii, pentru prevenirea abandonului școlar”, a detaliat prof. Ioana Poețelea, surprinzând astfel multitudinea de cunoștințe și experiențe pe care participarea la un astfel de curs le facilitează.

Cea de-a treia mobilitate desfășurată în cadrul proiectului a avut loc în Málaga, Spania, la centrul iDevelop Teacher Training, între 24 și 28 mai 2021, cu participarea altor patru cadre didactice din școala noastră. Cursul s-a intitulat  Parents & Teachers: Building Bridges și a avut ca obiective: verificarea şi dezvoltarea abilităţilor pedagogice şi de comunicare, abordarea într-o manieră mai uşoară chiar şi a elevilor celor mai solicitanţi, gestionarea emoţiilor şi a conflictelor prin concentrarea atenţiei pe găsirea de soluţii, cooperarea cu părinţii, elevii, dar şi cu alte cadre didactice, promovarea lucrului în grup şi a proiectelor pe termen lung.

Participarea la această mobilitate a reprezentat pentru mine o reușită experiență profesională ce a avut ca rezultat dezvoltarea abilităților pedagogice și de comunicare, în vederea îmbunătățirii relațiilor profesor-părinte-elev, lucru care va conduce la creșterea nivelului de implicare activă a părinților în activitatea  școlii și la ridicarea nivelului de motivație a elevilor. Am identificat tipurile mai frecvente de părinți și nevoile lor legate de școală și de copiii lor. Am practicat tehnici de comunicare non-violentă, de identificare și de exprimare a emoțiilor și a nevoilor. Am evaluat obiceiurile noastre de ascultare și am încercat să dobândim abilități active de ascultare”, a precizat prof. Mona Cozma.

A patra, și ultima, mobilitate din cadrul proiectului s-a desfășurat la Areadne Lifelong Learning Centre din Kalamata, Grecia, între 7 și 11 iunie 2021. La aceasta au participat cinci cadre didactice din școala noastră. Cursul, intitulat Special Needs Children, a atins obiective esențiale pentru adaptarea demersului didactic la realitățile zilelor noastre.

Prof. Cristina Anton surprinde esența a ceea ce a reprezentat participarea la acest curs: „Am aflat tipuri noi de activități aplicabile la clasă prin care să pot veni în sprijinul copiilor cu nevoi speciale, am învățat cât de importantă este relaționarea cu familia, cât de important este să faci acțiuni în care să implici și familia din care provin acești copii, deoarece familiile acestor copii se autoizolează datorită traumei pe care o trăiesc”.

Beneficiile acestui proiect, ale cursurilor la care au participat cele 16 cadre didactice din școala noastră, sunt de necontestat. În contextul european al zilelor noastre, copleșit de schimbări în plan social, cultural, dar mai ales educațional, este esențial să ținem pasul cu noutățile, dar mai ales cu inovațiile din domeniul educației. Aceste participări la cursurile oferite prin intermediul programelor Erasmus+ ne permit să devenim o școală și mai competitivă și vizibilă la nivel local, dar și regional, național și chiar internațional, prin oportunitățile de parteneriat pe care aceste mobilități le deschid.

Ioana Ciurea – Responsabil de diseminare

Cozma Mona Elena – Responsabil management instituțional

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.