DIICOT: dr. Victor Kirileanu – fondator al mafiei concediilor medicale, dr. Cuciuc – cooptat ca înlocuitor

2

Subiectul fraudării bugetului asigurărilor de sănătate, anchetat de DIICOT Neamț, este descris detaliat în motivarea hotărârii judecătorești a Tribunalului Neamț, prin care s-a dispus luarea măsurilor preventive față de membrii rețelei. Conform anchetatorilor, ”grupul infracțional organizat a fost constituit începând cu anul 2015 de către N. F., S. M. N. și K. V.”, adică Florin Neculăeș, Stan Mariana Nicoleta și Kirileanu Victor – un medic cunoscut și respectat în Piatra-Neamț.

Activitatea infracțională a grupului s-a desfășurat prin mai multe modalități și pe mai multe paliere, respectiv :

– pe un prim palier a avut loc angajarea cu caracter fictiv a unor persoane la anumite societăți comerciale,

– pe un alt palier obținerea unor documente medicale, beneficiind de sprijinul unor medici specialiști și medici de familie, care atestă în mod nereal faptul că persoanele solicitante de concedii medicale prezintă anumite boli,

– iar pe palierul final aceleași persoane s-au adresat concomitent mai multor Case Județene de Asigurări de Sănătate de unde au beneficiat simultan, în mod fraudulos,  de aceste sume de bani”, susțin anchetatorii.

 

 • ”Au determinat mai mulți medici din specialitățile pneumologie și cardiologie să emită în mod fictiv certificate de concediu medical pentru boli speciale care sunt indemnizate 100% din venitul obținut”

 

Activitatea grupului, prezentată schematic, arată astfel:

1) liderii grupului, respectiv N. F. și S. M.-N. au înființat societăți comerciale sau au preluat controlul asupra unor societăți comerciale în scopul folosirii acestora ca angajatori ai persoanelor pentru care urmau să solicite decontarea concediilor medicale;

2) s-a procedat la angajarea în mod fictiv a persoanelor care au fost de acord să participe la activitatea ilicită a grupului infractional de fraudare a fondului național unic de asigurări de sănătate, respectiv membrii de familie ai liderilor grupului infractional sau din anturajul acestora, anume membri care au aderat și sprijinit grupul infracțional organizat: N. C. și N. A. (părinții lui N. F.),  S. N. și S. M. (părinții lui S.M.-N.), B. E. și B. N.(cunoștințe ale familiei N.), B. T. și B. L. I. (cunoștințe ale familiei S.), M. I. V. (cunoștință a familiei S.);

3) s-a procedat la stabilirea de salarii în cuantum disproporționat cu echivalentul posturilor pe care s-au făcut angajările;

4) liderii grupului, respectiv N. F. și S. M.-N. au obținut semnăturile electronice necesare depunerii în sistem on-line către autoritățile fiscale a declarațiilor lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, fiind chiar declarate ca persoane de contact ale societăților comerciale folosite în mecanismul de fraudare;

5) N. F. și S. M.-N. au procedat la întocmirea și declararea situațiilor sumelor de bani încasate de către angajații fictivi ai societăților comerciale pe care le-au controlat;

6) N. F. și S. M.-N., profitând de influența pe care le-o dădeau funcțiile pe care le-au deținut/le dețineau în cadrul CAS Neamț:

 1. a) au determinat mai mulți medici din specialitățile pneumologie și cardiologie să emită în mod fictiv certificate de concediu medical pentru boli speciale care sunt indemnizate 100% din venitul obținut și pentru care nu este necesară o perioadă minimă de contribuție care să fi fost efectuată anterior;
 2. b) au procedat la obținerea sprijinului unor medici de familie, care le-au pus la dispoziție topuri de certificate medicale cu rubricile necompletate, dar pe care erau aplicate ștampila si semnatura emitentului, iar apoi după ce le-au completat cu datele de identificare ale angajaților fictivi au aplicat impresiuni ale unor parafe de medici falsificate pentru a crea aparenta că au fost emise de medici din specialitatea pneumologie pentru boala TBC;

7) Ulterior completării certificatelor medicale în modul susmenționat, membrii grupului infracțional organizat s-au adresat CAS Neamț, CAS Harghita și CAS Iași cu cereri de decontare a concediilor medicale care aveau anexate:

–  certificatele de concediu medical falsificate,

– declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate,

– certificate de atestare fiscală ale societăților comerciale pe care le reprezentau;

– extrase de cont ale conturilor în care solicitau să fie depuse sumele de bani din fondului national unic de asigurări de sănătate;

8) În cazul solicitărilor adresate CAS Neamț verificarea realității, regularității și legalității operațiunilor se realiza chiar de S. M.-N., lider al grupării infracționale, care prin prisma funcției deținute întocmea referatul prin care se aproba decontarea sumelor de bani reprezentând indemnizațiile concediilor medicale;

81) În cazul solicitărilor adresate CAS Iași și Harghita s-a profitat de faptul că verificarea realității, regularității și legalității operațiunilor nu se putea realiza în mod direct (ci doar prin CAS Neamț) întrucât medicii prescriptori nu aveau încheiate convenții de eliberare de certificate medicale decât cu CAS Neamț, în acest fel neputându-li-se efectua verificarea asupra realității cererilor;

9) Urmare a aprobărilor date de persoanele responsabile din cadrul Caselor de Asigurări de Sănătate susmenționate, din trezoreriile corespondente (aferente județelor Neamț, Iași și Harghita) se virau în conturile indicate de membrii grupului sumele de bani reprezentând decontarea acestor concedii medicale.

 

 

 • 2 ani și 6 luni de concediu medical

 

Pe scurt, Cezar Neculăeș, tatăl lui Florin Neculăeș, a administrat 3 firme, cu sediile în județele Iași și Harghita, iar neculai Stan, tatăl Nicoletei Mariana Stan, a administrat și el o firmă, la acre avea și statutul de angajat. Simultan, Neculai Stan era angajat și la cele 3 societăți comerciale administrate de Cezar Neculăeș. Singura activitate a acestor firme era să angajeze oameni foarte bolnavi și să obțină bani pentru concediile lor medicale.

Activitatea infracțională concepută de liderii grupului infracțional  ar fi fost sprijinită începând cu anul 2015, pe de o parte, de persoanele care au avut calitatea de angajați  fictivi ai societăților comerciale înființate exclusiv în scopul obținerii de foloase injuste, respectiv părinții liderilor grupului infracțional, toți de vârstă înaintată, pensionari N. C. (persoană pentru care s-a cerut decontarea a 108 concedii medicale) și  N. A. (persoană pentru care s-a cerut decontarea a 78 concedii medicale, la rândul ei angajată a tuturor celor 4 societăți comerciale, până la data de 23.10.2018 – data decesului),  S. N. (persoană pentru care s-a cerut decontarea a 56 concedii medicale ) și S. M.  (angajată a tuturor celor 4 societăți comerciale, persoană pentru care s-a cerut decontarea a 32 concedii medicale) dar și persoane din anturajul familial, anume B. E.,  persoană pentru care s-a cerut decontarea a 42 concedii medicale), B. N. (angajat al tuturor celor 4 societăți comerciale, persoană pentru care s-a cerut decontarea a 12 concedii medicale ) și B. T., (angajată a tuturor celor 4 societăți comerciale, persoană pentru care s-a cerut decontarea a 48 concedii medicale), pe de altă parte de medici în specialitatea pneumologie (K. V., până la data de 04.10.2017-data decesului)  și cardiologie ( C. M.), precum  și  de medicii de familie ai persoanelor pe numele cărora au fost întocmite certificatele medicale – inculpații  C. E.-L. și O. M.-C”, se arată în referatul procurorului DIICOT Neamț.

Pentru fiecare angajat, casele de asigurări de sănătate au decontat concedii medicale în valoare de 15.000- 17.000 de lei, și așa s-a ajuns la prejudiciul important de 6 milioane de lei.

Într-o primă etapă, activitatea infracțională orchestrată de inculpații N. F. și S.M.N. ar fi beneficiat inițial de concursul medicului pneumolog K. V. (până la data de 04.10.2017-data decesului)  care,  fără a  întocmi prescripții medicale şi/sau scrisori medicale,  ar fi  atestat  necorespunzător că părinții celor doi inculpați suferă de TBC și le-a eliberat certificate medicale cu conținut nereal, în unele situații pe perioade peste intervalul maxim prevăzut de lege: câte 30 concedii medicale, pentru inculpatul N. C.  și N. A. (din luna 04/2015 – până în luna 09/2017 —2 ani 6 luni ), 20 concedii medicale pentru inculpatul  S. N. (din luna 02/2016  până în luna 09/2017 – 1 an 8 luni).

Reușita activităților infracționale a fost înlesnită prin prisma pozițiilor pe care inculpații N. F.  și S. M. N. le-au deținut/le dețineau în cadrul CAS Neamț: N. F. a deținut functia de consilier cls. I – grad superior în cadrul acestui serviciu (coordonator), în perioada 01.01.2006 – 31.10. 2006 si de Sef Serviciu CAS Neamt în perioada 01.11.2006 — 01.01.2013, dată de la care a plecat din CAS Neamt la Agentia Natională de Administrare Fiscală Neamț, iar S. M.N. este șef Serviciu Evidență Asigurati, Carduri si Concedii Medicale (SEACCM) din cadrul CAS Neamț, fiind în această funcție din cursul anului 2013 până în prezent),  astfel că cei doi inculpați au cunoscut  modul de funcționare al decontării concediilor medicale.

În speță, s-ar fi profitat de împrejurarea că verificarea realității, regularității și legalității operațiunilor în cadrul CAS se realiza chiar de inculpata S. M.-N., care prin prisma atribuțiilor de serviciu, întocmea referatul prin care se aproba decontarea sumelor de bani reprezentând indemnizațiile concediilor medicale, fiind astfel înlesnită săvârşirea cu succes a faptelor şi îngreunată depistarea autorilor,  astfel că CAS Iași, Neamț și Harghita au virat importante  sume de bani în conturile societăților comerciale menționate, toate aceste activităţi fiind desfăşurate în decursul unei perioade de circa 5 ani, pentru obţinerea unui folos patrimonial injust, inculpații dovedind curaj şi determinare în comiterea faptelor ilicite, soldate cu  un prejudiciu considerabil”, se precizează în hotărârea judecătorească

 • Dr. Cuciuc a fost racolat ca înlocuitor al dr. Kirileanu

 

Decesul dr. Victor Kirileanu i-a determinat pe liderii rețelei să se orienteze spre alt tip de afecțiuni pentru care concediile medicale se decontau în procent de 100% din venitul declarat.

După ce nu au mai putut beneficia de sprijinul medicului pneumolog K. V.  pentru emiterea unor certificate de concedii medicale false, pentru boala TBC (urmare a decesului acestuia survenit în octombrie 2017) începând cu luna imediat următoare (noiembrie 2017), cei doi inculpați, profitând de împrejurarea că unii dintre părinții lor (N. A.) efectuaseră într-adevăr, o serie de investigații medicale pentru probleme de natură cardiacă, hipertensiune arterială și-ar fi îndreptat atenția spre un alt tip de afecțiuni despre care aveau cunoștință că indemnizația de concediu medical se achită într-un procent de 100% din venitul declarat ( este relevant astfel faptul că, în urma verificărilor în SIUI s-a constatat faptul că N. C., N. A., S. N., S. M., B. N., B. E. și B. T.  au beneficiat de certificate de concediu medical atât pe cod de indemnizatie 12, cât  și pe cod de indemnizatie 13).

Drept urmare, folosindu-se de  înscrisuri medicale falsificate, precum și de prestigiul pe care funcțiile deținute în cadrul CAS Neamț, respectiv AJFP Piatra Neamț li-l conferea în rândul personalului medical, inculpații N. F. și S. M. N. l-ar fi determinat pe medicul  C. M. să ateste necorespunzător că N. A., N. C., S. N. și B. N. suferă de boli cardiovasculare și să le elibereze certificate medicale cu conținut nereal,  astfel că aceștia au beneficiat de certificate de concediu medical pe cod de indemnizație 13 şi cod diagnostic 462, după cum urmează: N. C.: 02.04.2018 – 31.03.2019 (12 luni); N. A.: 01.11.2017 – 31.10.2018 (12 luni); S.N.: 01.11.2018 – 31.10.2019 (12 luni); B. N.: 01.04.2019 – 30.06.2019 (3 luni).

Totodată, în intervalul de timp ce a urmat decesului medicului K. V.,  inculpații ar fi continuat și activitatea de decontare de concedii medicale pe cod indemnizatie 12 , pentru pacientele B. T. (în intervalul 01.07.2019 – 30.06.2020), B. E. (pentru intervalul 02.05.2019 – 30.06.2020) și S. M. (pentru intervalul: 01.11.2019 -30.06.2020), de data aceasta folosind un alt mod de operare, respectiv prin falsificarea unor certificate de concedii medicale provenite de la inculpații C. L. și O. M. C. (certificate în privința cărora probatoriul administrat până la acest moment conturează suspiciunea că au fost furnizate în alb lui N. F. de medicii de familie menționați) și falsificate în numele dr. R. S., prin atestarea în mod nereal a calității de medic primar pneumolog a dr. R. în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț -Dispensarul TBC și prin aplicarea de parafe și stampile falsificate în numele C. M.  A. Piatra Neamț.

Activitatea infracțională vizând situația certificatelor de concediu medical acordate pacientelor B. T., B. E. și S. M. nu s-ar fi putut finaliza prin încasarea indemnizațiilor aferente de la CAS Iași și CAS Harghita, fără concursul  inculpaților C. L. și O. M. C. care, prin prisma relațiilor de prietenie avute cu inculpatul N. F. (pentru facilitarea reușitei activității infracționale inculpatul N. F. efectuând de-a lungul timpului demersuri pentru luarea în evidențele medicilor menționați a persoanelor în privința cărora datele de anchetă au conturat suspiciunea că au figurat ca  angajați fictivi ai societăților comerciale anterior menționate ),  în calitatea de medici de familie care activează în cadrul I. C. SRL, au luat în evidență concediile medicale falsificate în numele dr. R. S.,  prin menționarea în mod nereal a  bolii TBC falsificate”, se mai arată în decizia instanței.

În fața judecătorului, doar Florin Neculăeș (care între timp și-a schimbat locul de muncă la ANAF) a  recunoscut că este implicat în comiterea faptelor. Mariana Nicoleta Stan nu a dat declarații, dar și-a  manifestat regretul pentru situația creată, în timp ce ceilalți inculpaţi au contestat dovezile prezentate de procuror, apreciind că acestea nu reflectă realitatea. De altfel, până la o decizie definitivă a instanței, toți beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Tribunalul Neamț a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Florin Niculăeș și a Marianei Nicoleta Stan, și arest la domiciliu pentru doctorii Leonard Eugen Chirițescu și Mircea Constantin Oană, precum și pentru Neculai Stan și Cezar Neculăeș. Cu excepția ultimului, ceilalți au contestat măsurile preventive. Dosarul pleacă astăzi, 2 decembrie, la Curtea de Apel Bacău, care va decide dacă menține arestul preventiv, respectiv, arestul la domiciliu până în ziua de 25 decembrie, așa cum a dispus Tribunalul Neamț.

Cristina Mircea

 

 

 

 

2 COMENTARII

 1. Stimata doamna, pentru ca va urmaresc si va apreciez activitatea profesionala, nu pot sa nu remarc doua aspecte in legatura cu articolul dv.
  1. Un ziarist care se respecta ar fi trebuit sa insereze in text, la inceput sau la sfarsit, cu caractere mici sau mari, ca persoanele pe care le-ati indicat cu nume si prenume, pana la pronuntarea unei hotarari definitive beneficiaza de prezumtia de nevinovatie.
  2. Chiar daca ati spus undeva in continutul articolului despre dr. Kirileanu ca a fost un cunoscut si apreciat medic (si nu numai) din orasul nostru, totusi, titlul articolului, scris cu litere ingrosate, nu prea concorda cu cele de mai sus si nici cu principiul “De mortibus nihil nisi bene”.
  Raman al dv. fidel cititor. Av. G. Popescu

  • Stimate domn, formatul titlului este același pentru toate articolele, face parte din tema site-ului. În plus, am precizat încă din titlu că este vorba despre susținerea DIICOT, iar prezumția de nevinovăție este implicită, ca în toate anchetele, și inserată în text. Vă mulțumesc pentru comentariu și vă doresc succes în activitate!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.