Anghel Saligny: primăriile campioane și cele ”modeste” (lista proiectelor)

1

Cele 83 de UAT-uri din județul Neamț au depus 154 de proiecte pentru finanțare prin programul Anghel Saligny, în condițiile în care nu au niciun control asupra criteriilor pe baza cărora vor fi selectate cele ”câștigătoare”. Previzibil, pentru că administrează rețeaua de drumuri județene, Consiliul Județean s-a înscris cu două proiecte, unul în valoare de 1,4 miliarde de lei pentru drumuri și poduri, și al doilea în valoare de 28 de milioane pentru suplimentarea debitului cu apă potabilă pentru zona Nord- Târgu Neamț (aducțiune Preutești -Târgu Neamț).

La rândul ei, Primăria Piatra-Neamț a solicitat 44,7 de milioane de lei pentru ”realizarea unui pod nou peste râul Bistrița” și 16,7 milioane de lei pentru realizarea de rețele de alimentare cu apă și canalizare pe strada Petru Movilă, bulevardul Decebal și bulevardul Traian. Primăria Roman a depus 4 proiecte (unul pentru reabilitarea rezervorului 5000 mc de pe strada Mihai viteazu și 3 pentru modernizare drumuri), în valoare totală de peste 93 de milioane de lei. Primăria Târgu Neamț vrea să realizeze 3 proiecte, unul pentru extindere canalizare (6,4 milioane lei) și două pentru modernizarea a 31 de străzi (36,7 milioane lei). Primăria Bicaz a depus 5 proiecte (unul pentru extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în Izvorul Muntelui, două pentru poduri și două pentru drumuri) în valoare totală de aproape 70 de milioane de lei. Roznov – cea mai tânără primărie urbană din județ a depus două proiecte, unul pentru modernizare drumuri și celălalt pentru extindere canalizare pluvială și asfaltare străzi zona vile, în valoare de 17 milioane de lei.

În privința comunelor, campioană este Sagna, care a depus 3 proiecte care depășesc 90 de milioane de lei (apă- canal și drumuri), iar la polul opus se situează Piatra Șoimului cu un singur proiect (modernizare drumuri), în valoare de 3,5 milioane de lei. Alte primării care au depus doar câte un proiect, în valoare de mai puțin de 7 milioane de lei, sunt Săvinești Dumbrava Roșie, Poiana Teiului și Valea Ursului, cam toate pentru modernizarea drumurilor.

Partea cea mai interesantă va fi selectarea proiectelor, în condițiile în care bugetul pentru acest program este de 50 de miliarde de lei, iar proiectele depuse, din toată țara, însumează 137 de miliarde. Conform normelor de aplicare a ordonanței prin care s-a aprobat programul, ”în vederea repartizării echilibrate a fondurilor astfel încât să se atingă obiectivul de coeziune teritorială”, se utilizează criterii de prioritizare care țin de datele demografice și administrativ-teritoriale ale județelor, ponderea populației județului raportată la populația totală a țării; capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale și ponderea valorii totale alocate de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare. Deci bătaia pe bani abia începe!

Cristina Mircea

În tabelul de mai jos – lista proiectelor depuse:

 

UAT Judetul Denumirea obiectivului de investiții Program Anghel Saligny Domeniu Valoarea eligibilă a obiectivului de investiții solicitată de la bugetul de stat (lei, inclusiv TVA)
AGAPIA NEAMȚ MODERNIZARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT AGAPIA SI ADUCTIUNE PRIN REPOMPARE SPRE SATELE FILIOARA SI VARATEC, COM.AGAPIA, JUD.NEAMT Alimentare cu apă 14,006,418
AGAPIA NEAMȚ REALIZARE PODURI DIN BETON ARMAT IN SATELE AGAPIA SI SACALUSESTI, COM.AGAPIA, JUD.NEAMT Poduri 7,399,600
AGAPIA NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN LOCALITATILE AGAPIA, FILIOARA SI VARATEC, COM.AGAPIA, JUD.NEAMT, L=5,005 KM Drumuri 11,933,226
ALEXANDRU CEL BUN NEAMȚ Modernizare str. Secu în localitatea Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț Drumuri 7,739,555
ALEXANDRU CEL BUN NEAMȚ Extindere rețea de canalizare ape uzate în comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț. Canalizare 16,298,243
BAHNA NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAHNA, JUDETUL NEAMT Drumuri 14,814,401
BĂLȚĂTEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI , JUDETUL NEAMT Drumuri 18,812,855
BÂRGĂUANI NEAMȚ Modernizare drumuri de interes local in comuna Bargauani, judetul Neamt Drumuri 19,609,510
BICAZ NEAMȚ REABILITARE POD TRAFIC RUTIER ȘI PIETONAL  MĂRCENI, ORAȘ BICAZ, JUDEȚUL NEAMT Poduri 2,466,567
BICAZ NEAMȚ EXTINDERE  SISTEM  DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE  STRADA  IZVORU MUNTELUI, LOCALITATEA  IZVORU MUNTELUI, U.A.T. BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ Apă+canal 20,026,818
BICAZ NEAMȚ „CONSTRUIRE POD PIETONAL PESTE RÂUL BISTRIŢA, DIN ZONA SPITALULUI „SF. IERARH NICOLAE” ŞI AMENAJAREA UNEI ALEI PIETONALE, ÎN ORAŞUL BICAZ, JUDEŢUL NEAMŢ” Poduri 2,331,747
BICAZ NEAMȚ MODERNIZARE DC 211 – DJ155F – SAT IZVORU ALB – SAT SECU, ORAS BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 44,375,894
BICAZ NEAMȚ MODERNIZARE DC 208 SI DC 209 IN SATUL POTOCI, ORAS BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 10,793,809
BICAZ-CHEI NEAMȚ Reabilitare/modernizare drumuri în comuna Bicaz Chei județul Neamț Drumuri+poduri 17,187,289
BICAZ-CHEI NEAMȚ Înființare rețea publică de apă uzată în comuna Bicaz Chei, județul Neamț Canalizare 9,829,078
BICAZ-CHEI NEAMȚ Înființare rețea publică de apă uzată în comuna Bicaz Chei, județul Neamț Canalizare 9,829,078
BICAZU ARDELEAN NEAMȚ Construire Poduri peste Paraul Jidanului pe Strada Jidanului , Strada Piciorul Telecului , Strada Moara lui Iordache , Comuna Bicazu Ardelean , Judetul Neamt . Poduri 5,914,151
BICAZU ARDELEAN NEAMȚ Modernizare Sistem Rutier Comuna Bicazu Ardelean Drumuri 8,740,075
BIRA NEAMȚ Modernizare drumuri comunale in comuna Bara, judetul Neamt Drumuri 11,207,661
BODEȘTI NEAMȚ Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti, judetul Neamt Drumuri 5,268,259
BODEȘTI NEAMȚ Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt Canalizare 18,428,680
BOGHICEA NEAMȚ ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BOGHICEA, JUDEȚUL NEAMȚ Canalizare 17,104,903
BOGHICEA NEAMȚ EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI BRANȘAMENTE ÎN COMUNA BOGHICEA, JUDEȚUL NEAMȚ Alimentare cu apă 7,287,788
BOGHICEA NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN SATELE BOGHICEA ŞI SLOBOZIA, COMUNA BOGHICEA, JUDEŢUL NEAMŢ Drumuri 12,296,795
BORCA NEAMȚ MODERNIZARE  DRUMURI SATESTI SI POD PESTE RAUL BISTRITA IN COMUNA BORCA, JUDEȚUL NEAMT Drumuri+poduri 7,476,284
BORLEȘTI NEAMȚ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA, IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT Apă+canal 25,627,722
BORLEȘTI NEAMȚ REABILITARE STR. STEFAN CEL MARE, STR. LUMINII SI STR. BALANU IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT Drumuri 5,897,451
BORLEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BORLEȘTI‚ JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 27,264,367
BOTEȘTI NEAMȚ EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BOTESTI, JUDETUL NEAMT. ETAPA 2021 Canalizare 10,598,558
BOZIENI NEAMȚ MODERNIZARE  DRUMURI SATESTI IN COMUNA BOZIENI, JUDEȚUL NEAMT Drumuri 8,566,183
BRUSTURI NEAMȚ Modernizare retea de strazi de interes local in comuna Brusturi, judetul Neamt Drumuri 7,302,802
CÂNDEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CANDESTI, JUDETUL NEAMT Drumuri 18,827,502
CÂNDEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA  CANDESTI, JUDETUL NEAMT – rest de executat Drumuri 15,441,411
CEAHLĂU NEAMȚ MODERNIZARE  DRUMURI SATESTI IN COMUNA CEAHLAU, JUDEȚUL NEAMT Drumuri 7,951,419
CEAHLĂU NEAMȚ INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CEAHLAU JUDETUL NEAMT Alimentare cu apă 3,484,441
CORDUN NEAMȚ MODERNIZAREA DE DRUMURI DIN SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL NEAMT Drumuri 11,751,715
CORDUN NEAMȚ Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele cordun si Pildesti, comuna Cordun, judetul Neamt Apă+canal 16,998,020
COSTIȘA NEAMȚ Modernizare drumuri locale in comuna Costisa, judetul Neamț Drumuri 8,436,334
COSTIȘA NEAMȚ EXTINDERE RETEA DE CANALAIZARE IN COMUNA COSTISA,  JUDETUL NEAMT Canalizare 15,481,686
CRĂCĂOANI NEAMȚ Modernizare DC165 în sat Cracaul Negru, comuna Cracaoani, județul Neamț Drumuri 6,153,735
DĂMUC NEAMȚ Modernizare drum comunal DC 201, Comuna Damuc, judetul Neamt Drumuri 19,237,395
DOBRENI NEAMȚ „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DOBRENI, JUDETUL NEAMT” Apă+canal 23,574,912
DOCHIA NEAMȚ MODERNIZARE COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA DOCHIA,JUDETUL NEAMT Drumuri 17,701,832
DOCHIA NEAMȚ EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SAT DOCHIA,COMUNA DOCHIA,JUDETUL NEAMT Canalizare 15,744,263
DOLJEȘTI NEAMȚ Modernizare drumuri satesti în comuna Doljesti, judetul Neamt, – 9925 m Drumuri 11,370,608
DOLJEȘTI NEAMȚ Modernizare drumuri satesti, in comuna Doljesti, judetul Neamt -7946 m Drumuri 5,888,304
DRAGOMIREȘTI NEAMȚ EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDETUL NEAMT SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE IN COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDETUL NEAMT Apă+canal 28,686,636
DRĂGĂNEȘTI NEAMȚ Modernizare drumuri satesti in comuna Draganesti, judetul Neamt Drumuri+poduri 10,283,209
DULCEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 15,849,664
DULCEȘTI NEAMȚ ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Canalizare 14,328,957
DULCEȘTI NEAMȚ ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Alimentare cu apă 7,054,666
DUMBRAVA ROȘIE NEAMȚ Modernizare drumuri de interes local, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț Drumuri 6,520,029
FARCAȘA NEAMȚ INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI, COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT
Apă+canal 10,293,752
FARCAȘA NEAMȚ MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI IN SATELE COMUNEI FARCAȘA, JUDETUL NEAMȚ Drumuri 19,484,139
FĂUREI NEAMȚ REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI PODURI IN COMUNA FAUREI, JUD. NEAMT Drumuri+poduri 10,917,377
GÂDINȚI NEAMȚ MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GADINTI, JUDEȚUL NEAMT Drumuri 6,798,705
GÂDINȚI NEAMȚ Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Gadinti, judetul Neamt Apă+canal 19,883,266
GÂRCINA NEAMȚ Modernizare drumuri de interes local in comuna Garcina, judetul Neamt Drumuri+poduri 12,525,939
GÂRCINA NEAMȚ Modernizare DC 145 Gârcina-Cuejdiu, comuna Gârcina, județul Neamț Drumuri+poduri 32,515,718
GHERĂEȘTI NEAMȚ Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Gheraiestii Noi si Tetcani, judetul Neamt Apă+canal 22,104,441
GHERĂEȘTI NEAMȚ Modernizare drumuri comunale în comuna Gherăești, județul Neamț Drumuri 18,863,894
GHINDĂOANI NEAMȚ ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DIN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT Drumuri 11,150,159
GIROV NEAMȚ Modernizare reţea drumuri sătești, comuna Girov, judeţul Neamţ Drumuri 9,410,596
GIROV NEAMȚ EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GIROV JUDEŢUL NEAMŢ Alimentare cu apă 5,622,967
GRINȚIEȘ NEAMȚ MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRINTIES, JUDETUL NEAMT Drumuri 9,724,531
GRUMĂZEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRUMAZESTI, JUDETUL NEAMT Drumuri 6,547,443
HANGU NEAMȚ Proiect integrat: Extindere alimentare cu apa in localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, judetul Neamt si extindere retea canalizare in localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, judetul Neamt Apă+canal 7,335,605
HANGU NEAMȚ Modernizarea infrastructurii rutiere in satele Hangu si Chiriteni, comuna Hangu, judetul Neamt Drumuri 8,842,001
HORIA NEAMȚ Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt si extindere retea de canalizare ape uzate in  satele Horia si Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt Apă+canal 13,219,769
HORIA NEAMȚ Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț Drumuri 8,048,814
ICUȘEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA ICUȘEȘTI Drumuri+poduri 13,632,323
ION CREANGĂ NEAMȚ Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt Drumuri 12,800,058
Județul NEAMȚ prin Consiliul Județean NEAMȚ NEAMȚ Proiect integrat  Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T Județul Neamț Drumuri+poduri 1,422,814,524
Județul NEAMȚ prin Consiliul Județean NEAMȚ NEAMȚ Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord – Tg. Neamţ (aducţiune Preuteşti – Tg. Neamţ) Alimentare cu apă 28,223,567
MĂRGINENI NEAMȚ ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU ZONA „SAT NOU” – SAT MĂRGINENI Alimentare cu apă 9,924,478
MĂRGINENI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 9,079,595
MOLDOVENI NEAMȚ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT Apă+canal 19,800,277
MOLDOVENI NEAMȚ MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI LOCALE, COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT Drumuri 14,870,902
NEGREȘTI NEAMȚ Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Negrești, județul Neamț Apă+canal 10,610,860
NEGREȘTI NEAMȚ Modernizare rețea drumuri sătești, comuna Negrești, județul Neamț Drumuri 6,832,213
ONICENI NEAMȚ Modernizare drumuri locale in Comuna Oniceni, Judetul Neamt Drumuri 13,478,331
PĂSTRĂVENI NEAMȚ „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT” Drumuri 9,638,666
PĂSTRĂVENI NEAMȚ ” INFIINTARE  RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SAT RADENI ,COMUNA PASTRAVENI , JUDETUL NEAMT „ Alimentare cu apă 4,421,434
PÂNCEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI ÎN COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMT Drumuri 13,873,866
PÂNGĂRAȚI NEAMȚ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 143 ÎN SAT PÂNGĂRĂCIOR, COMUNA PÂNGĂRAȚI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 8,717,168
PETRICANI NEAMȚ REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PETRICANI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 9,466,234
PIATRA ȘOIMULUI NEAMȚ MODERNIZARE STRADA STATIUNII SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL IAPA, SAT NEGULESTI, COMUNA PIATRA SOIMULUI, JUDETUL NEAMT Drumuri+poduri 3,573,909
PIATRA-NEAMȚ NEAMȚ Realizare  pod nou peste raul Bistrita Piatra Neamţ , judeţul Neamţ Poduri 44,744,542
PIATRA-NEAMȚ NEAMȚ Realizare de retele noi de alimentare cu apa si canalizare pe str. Petru Movila,  bd. Decebal și  bd. Traian ‘’ din Municipiul Piatra Neamţ , judeţul Neamţ Apă+canal 16,729,954
PIPIRIG NEAMȚ CONSTRUIRE POD  DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA PIPIRIG, JUDEȚUL NEAMȚ Poduri 3,484,931
PIPIRIG NEAMȚ MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PIPIRIG, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 18,875,345
PODOLENI NEAMȚ MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 18,834,335
POIANA TEIULUI NEAMȚ ASFALTARE DRUMURI IN COMUNA POIANA TEIULUI JUDETUL NEAMT Drumuri 6,866,870
POIENARI NEAMȚ Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Poienari, judetul Neamt Apă+canal 10,486,068
POIENARI NEAMȚ DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA POIENARI, JUDETUL NEAMT Drumuri+poduri 6,939,646
RĂUCEȘTI NEAMȚ INFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Canalizare 77,353,223
RĂUCEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN SAT RĂUCEȘTI, COMUNA RĂUCEȘTI, JUDETUL NEAMȚ Drumuri 13,926,576
RĂZBOIENI NEAMȚ MODERNIZARE  DRUMURI SĂTEȘTI  ÎN COMUNA RĂZBOIENI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 9,996,695
RĂZBOIENI NEAMȚ Infiintare sistem de alimentare cu apa în comuna Războieni, judetul Neamț Alimentare cu apă 16,418,097
REDIU NEAMȚ EXTINDERE  RETEA  DE  ALIMENTARE  CU  APA  IN  COMUNA  REDIU, JUDETUL  NEAMT Alimentare cu apă 8,091,274
ROMAN NEAMȚ REABILITARE REZERVOR 5000 MC, STRADA MIHAI VITEAZU , MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ Alimentare cu apă 7,750,572
ROMAN NEAMȚ MODERNIZARE STR.ISLAZULUI, MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 8,162,135
ROMAN NEAMȚ MODERNIZARE ARTERA ROMAN EST, DJ207A-STRADA PLOPILOR-DN2, MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 58,961,978
ROMAN NEAMȚ MODERNIZARE B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, STRADA TEIULUI ȘI TRANSILVANIEI ÎN MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 18,209,904
ROMÂNI NEAMȚ EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA ROMÂNI,  JUDETUL NEAMȚ Canalizare 23,062,466
ROMÂNI NEAMȚ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA ROMÂNI, JUDETUL NEAMȚ Alimentare cu apă 13,101,577
ROMÂNI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA ROMÂNI JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 21,084,861
ROZNOV NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL ROZNOV, JUDETUL NEAMT Drumuri 9,199,180
ROZNOV NEAMȚ EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA, CANALIZARE PLUVIALA SI ASFALTARE STRAZI ZONA VILE, ORAS ROZNOV, JUDETUL NEAMT Canalizare 5,508,698
RUGINOASA NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, IN COMUNA RUGINOASA JUDETUL NEAMT Drumuri 11,719,203
SAGNA NEAMȚ „ÎNFIINȚARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN SATELE LUȚCA SI VULPĂȘEȘTI, COMUNA SAGNA, JUDETUL NEAMȚ” Apă+canal 38,965,670
SAGNA NEAMȚ „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL SAGNA, JUDEȚUL NEAMȚ” Apă+canal 33,878,386
SAGNA NEAMȚ „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SAGNA, JUDEȚUL NEAMȚ” Drumuri+poduri 17,968,890
SĂBĂOANI NEAMȚ Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Sabaoani, judetul Neamt Drumuri 13,229,292
SĂBĂOANI NEAMȚ Extindere retea de canalizare in sat Sabaoani si sat Traian in comuna Sabaoani, judetul Neamt Canalizare 7,657,598
SĂVINEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 5,071,272
SECUIENI NEAMȚ Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare in localitatile Secuieni si Secuienii Noi din Comuna Secuieni, jud. Neamt Apă+canal 12,011,291
SECUIENI NEAMȚ Modernizare drumuri de interes local in comuna Secuieni, jud. Neamt Drumuri 9,845,682
STĂNIȚA NEAMȚ Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Stanita, judetul Neamt Apă+canal 15,578,903
STĂNIȚA NEAMȚ MODERNIZARE  DC64 VEJA – VLADNICELE SI A UNOR DRUMURI LOCALE IN COMUNA STANITA, JUDETUL NEAMT Drumuri 14,036,945
ȘTEFAN CEL MARE NEAMȚ REABILITARE SI MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ IN COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 12,837,632
TARCĂU NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, ÎN COMUNA TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 12,364,322
TAȘCA NEAMȚ ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Tașca, județul Neamț” Drumuri 3,999,563
TAȘCA NEAMȚ ”Modernizare pod peste pârâul Secu, sat Tașca, comuna Tașca, județul Neamț” Poduri 1,707,054
TAȘCA NEAMȚ ”Construire pod peste pârâul Hamzoaia, comuna Tașca, județul Neamț” Poduri 2,109,482
TAȘCA NEAMȚ ”Modernizare pod peste pârâul Neagra, comuna Tașca, județul Neamț” Poduri 1,974,942
TAZLĂU NEAMȚ Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă și extindere sistem de apă uzată în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț Apă+canal 32,613,350
TAZLĂU NEAMȚ Modernizare drumuri de interes local în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț Drumuri 5,222,719
TĂMĂȘENI NEAMȚ Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ Drumuri 20,917,234
TĂMĂȘENI NEAMȚ Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni, județul Neamț Apă+canal 22,636,307
TÂRGU-NEAMȚ NEAMȚ Extindere retea de canalizare in orasul Targu-Neamt, judetul Neamt Canalizare 6,411,562
TÂRGU-NEAMȚ NEAMȚ Modernizare 10 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 5,4 km Drumuri 13,126,473
TÂRGU-NEAMȚ NEAMȚ Modernizare 21 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 9,686 km Drumuri 23,611,130
TIMIȘEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 27,426,884
TIMIȘEȘTI NEAMȚ EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE DUMBRAVA ȘI PLĂIEȘU ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Canalizare 21,320,045
TRIFEȘTI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI LOCALE ÎN COMUNA TRIFEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 11,024,844
TRIFEȘTI NEAMȚ Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetul Neamt Drumuri 16,790,530
TRIFEȘTI NEAMȚ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE , IN COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT Apă+canal 23,725,937
TRIFEȘTI NEAMȚ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE , IN COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT Apă+canal 23,725,937
TUPILAȚI NEAMȚ INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA TUPILATI JUDETUL NEAMT Alimentare cu apă 14,303,795
TUPILAȚI NEAMȚ Modernizare reţea drumuri sătești, comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ Drumuri 4,983,511
ȚIBUCANI NEAMȚ MODERNIZARE STRĂZI RURALE ÎN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢ – 2021 Drumuri 6,531,207
ȚIBUCANI NEAMȚ EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢ Canalizare 32,551,001
ȚIBUCANI NEAMȚ EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢ Alimentare cu apă 17,862,248
ȚIBUCANI NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 17,871,303
URECHENI NEAMȚ CONSTRUIRE PODURI DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL RAIOSU ÎN PUNCTELE COBUZ NECULAI, TUDOSE ION, CHITIC VASILE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEŢUL NEAMŢ Poduri 3,201,036
URECHENI NEAMȚ MODERNZARE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA URECHENI, JUDEŢUL NEAMŢ Drumuri 10,438,646
URECHENI NEAMȚ ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA URECHENI, JUDEŢUL NEAMŢ Canalizare 27,099,227
VALEA URSULUI NEAMȚ Modernizare drumuri satesti in satele Giurgeni si Muncelu de Jos din comuna Valea Ursului Drumuri 6,271,631
VĂLENI NEAMȚ „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VĂLENI JUD. NEAMȚ” Drumuri 20,505,370
VÂNĂTORI-NEAMȚ NEAMȚ MODERNIZARE DRUMURI ÎN SATUL VÂNĂTORI – NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ Drumuri 15,395,045
VÂNĂTORI-NEAMȚ NEAMȚ “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” Drumuri 11,547,674
ZĂNEȘTI NEAMȚ Modernizare drumuri de interes local in Comuna Zanesti, judetul Neamt Drumuri 16,856,169
Notă: lista conține datele exact așa cum au fost introduse de către UAT-uri în platforma investitii.mdlpa.ro în perioada 23 septembrie – 08 noiembrie 2021.

1 COMENTARIU

  1. Nu mai stiu ce sa zic… De DJ159 nu se spune nimic! Jumatate de drum din satul Bucium este asfaltat si jumatate a ramas cu gropi. Sa mergi la Bc, cand ploua iti trebuie barca ori tractor. Dj 159 este spart datorita transportului excesov de greu ( trece de 50 t) autotiruri cu balast! Ce spuneti domnilor?

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.