Starețul Mănăstirii Neamț are un dosar penal ținut la ”păstrare” de 2 ani

1

Distrugerea monumentelor istorice în numele confortului, ”bunei gospodăriri” sau al amenajării unor spații de cazare pentru pelerini a devenit, din mare nefericire, un fapt permis atât de societate, cât și de instituțiile care ar trebui să vegheze ca astfel de lucruri să nu se întâmple. O demonstrează, dramatic de frecvent, atitudinea credincioșilor care sar, de fiecare dată, în apărarea fețelor bisericești, dar și a Statului Român, prin reprezentanții săi în teritoriu, care au un tip de îngăduință inexplicabilă față de stareți și preoți, în general. Iar soarta Mănăstirii Bisericani, ale cărei probleme au început de la deteriorarea acoperișului, ignorată ani de zile de starețul care nu avea fonduri pentru monumentul istoric, dar avea pentru construirea unei alte biserici, este doar un exemplu. Acum, cu un perete prăbușit, aflată într-o stare de degradare pe care n-a împiedicat-o nimeni, cu fracturi de zid, vulnerabilă în fața acțiunii precipitațiilor, biserica mănăstirii încă așteaptă să fie salvată, dar este evident că nu-i grabă. Cum nu e nici la Cetatea Neamț, afectată până în miezul zidurilor de umezeală. Se organizează în continuare evenimente, toată lumea e mulțumită și cetatea a început să cadă după restaurarea făcută în bătaie de joc.

  • Tâmplărie PVC, tencuieli din ciment, cari și dezinteres

 

Mănăstirea Neamț, aflată de peste 20 de ani pe mâinile de gospodar ale starețului Benedict Sauciuc, a devenit imaginea dezinteresului față de întreținerea corespunzătoare a tuturor obiectivelor de patrimoniu care formează ansamblul. La fel ca la Bisericani, starețul invocă lipsa resurselor financiare în raport cu numărul mare de imobile clasate, dar are bani pentru multitudinea de clădiri noi, majoritatea cu destinația de spații de cazare, pe care le-a ridicat în ultimii ani. În procesul verbal, întocmit după un control făcut de o echipă formată din reprezentanți ai Poliției Neamț, ISU Neamț și Direcției pentru Cultură Neamț, sunt consemnate constatări de natură a atrage răspunderea penală a administratorului monumentului istoric. De altfel a și fost întocmit un dosar penal, care se ”odihnește” din anul 2019, la Parchetul Târgu Neamț.

Echipa de control a identificat mai multe intervenții și lucrări executate fără autorizație de construire, atât la Ansamblul Mănăstirea Neamț, cât și la schiturile din subordine. Iată care sunt cele de la Mănăstirea Neamț:

Încăperile de pe latura de vest și nord a incintei au fost dotate pe interior cu geamuri din termopan și tâmplărie PVC, iar interioarele au fost modernizate.

Pe latura de est a incintei, încăperi – chiar în timpul controlului – se efectuau tencuiri cu muncitori necalificați, angajați ai mănăstirii. Tot aici a fost schimbată rețeaua electrică, fără avizul Direcției pentru Cultură Neamț și fără autorizație de construite.

În fața Paraclisului Sf. Gheorghe cod LMI NT-II-m-A-10629.02 de pe latura de răsărit a incintei a fost amenajat un lumânărar.

În exterior, lângă zidul de incintă, latura de nord, a fost identificată o construcție în faza de finalizare.

Muncitori necalificați executau lucrări de construire a unei porți și împrejmuiri de piatră în fața monumentului istoric Casa Nicodim cod LMI NT-II-m_A-10629.11

Pe locul unde se afla sediul Ocolului silvic se află o altă construcție, mai mare, cu împrejmuire de zid, placată fasonată.

În turnul clopotniță cod LMI NT-II-m-A-10629.04, respectiv Paraclisul Buna Vestire, lucrările de tencuire cu ciment produc efecte dăunătoare asupra bunurilor din lemn, pe iconostasul afectat de cari activi sunt depuneri de săruri, iar scheletul de lemn al părții superioare a turnului a fost îngropat direct în strat de beton, situație care contribuie la accelerarea degradării și distrugerea bunului de patrimoniu. Conducerea mănăstirii a susținut că lucrările din turnul clopotniță de la intrarea sunt executate de SC Construcții Unu Iași și au rămas în stadiul nefinalizat

La Casa Nicodim, cod LMI NT-II-m-A-10629.04, lucarnele și foișorul de pe latura de sud au fost dotate cu geamuri cu tâmplării din PVC.

În continuare, pe aceeași stradă, în capăt, pe latura Aghiazmatarului, se află o casă monument istoric – una dintre cele 6 case monahale, cu cerdac închis din lemn, tip verandă, acoperiș roșu și gard din lemn, acoperit cu tablă de culoare verde. La încăperile din spate, inclusiv la chiler, pe ambele părți au fost montate tâmplării din PVC.

Cu excepția imobilelor nou construite, care se prezintă într-o stare foarte bună, îngrijite și dotate corespunzător, se constată o stare de neglijență, dezinteres pentru punerea în valoare și conservarea imobilelor de patrimoniu, păstrând aspectul și substanța ce le-a conferit statutul de monumente istorice. Lipsesc lucrările de întreținere curentă elementară, ieftine, precum controlul regimului de vegetație, păstrarea curățeniei sau văruiri periodice”, a mai constatat echipa de control.

În procesul verbal sunt consemnate extrem de multe probleme, începând cu exfolierile zidului de incintă, determinate de umiditatea ”alimentată de lipsa oricăror măsuri de îndepărtare a apelor meteorice care ajung la nivelul fundaţiei”, continuând cu Paraclisul Adormirea Maicii Domnului grav afectat de o prăbuşire a podelei de parchet, și încheind cu Paraclisul „Buna Vestire” din Turnul Clopotniţă care a fost transformat într-un depozit ad-hoc de icoane vechi şi obiecte scoase din uz. Mai mult ”interiorul a fost tencuit, dar nefinalizat, cu tencuială pe bază de ciment, care a contribuit la depunerea sărurilor pe iconostasul din lemn, accentuând ritmul de degradare a cadrului, dar şi a icoanelor componente”.

În pridvorul bisericii principale a fost amenajat un chioşc pentru comercializarea obiectelor bisericeşti, pe toată latura de nord, iar în interior sunt multiple exfolieri ale stratului de tencuială, pe alocuri cu pictură. ”Ansamblul Bisericii Sf Ioan Bogoslov Evanghelistul, aflat în afara incintei, pe latura de est, în cimitir, este practic depersonalizat. Turnul clopotniţă este proaspăt tencuit, la fel şi biserica principală. Biserica a căpătat şi tâmplării din PVC absolut inestetice şi anacronice, cu modelele, aspectul şi materialele specifice folosite în anul ctitoririi 1835 ( confonn pisaniei). La fel de anacronice şi absolut nerecomandabile sunt şi lucrările de placare cu piatră fasonată a pilaştrilor pridvorului deschis, după tehnici şi modele foarte actuale. Acoperişul bisericii are multiple pete de rugină, necesitând urgente măsuri de stopare a acestui factor de eroziune, foarte periculos pentru întreaga structură. În interior, pictura de dată foarte recentă cu pavaj din marmură a şters orice patină de vechime. Iconostasul este singurul element al bisericii care mai stă mărturie a epocii de ctitorire”.

  • Șase case monahale la aceeași adresă: str. arh. Chiriac Nicodim nr. 40

 

În cadrul Ansamblului Mănăstirea Neamţ se află şase case monahale, doar patru fiind identificate clar, respectiv Casa Melchisedec (lângă Bolniţă), Casa Demostene, Casa Mitrofan şi Casa Vasian.

Lipsa unor însemne distinctive în întreg perimetrul Mănăstirii Neamţ, precum şi faptul că toate imobilele au aceeaşi adresă, respectiv „Str. arh. Chiriac Nicodim nr. 40” pun în dificultate chiar personalul mănăstirii în privinţa identificării caselor monahale clasate în patrimoniu. (..) Pe strada dintre Casa Nicodim şi Stăreţie, în capătul de vest, pe dreapta, se află Casa Mitrofan (?), numerotată cu nr. 1, locuită – dar cu unele intervenţii punctuale neprofesioniste -şi prost întreţinută. Fundaţia prezintă exfolieri şi urme ale acţiunii degradante a umidităţii, cauzată de lipsa ulucelor de captare a apelor şi a drenului. Cerdacul casei închis şi susţinut pe pilaştri din piatră este asaltat de vegetaţie arboricolă scăpată de sub control.

Peste drum, este Casa notată cu nr. 2 şi indicată de stareţul mănăstirii drept Casa Vasian (?), aflată în cea mai gravă stare de conservare, deşi este locuită. Aspectul de abandon este subliniat de asaltul vegetaţiei (vie crescută haotic) atât asupra locuinţei, cât şi în curte. De jur împrejur, sprijinit de casă sunt depozitate în dezordine diverse materiale refolosibile şi potenţial periculoase pentru întreţinerea unui focar de infecţie şi a alimentării în caz de incendiu. Pe aripa de sud, este alipită o improvzaţie (adăpost de vară) din leaţuri şi polietilenă cu un pat de scânduri.

La drumul principal de acces, vis-a-vis de Centrul Social Sf Paisie de la Neamţ se află alte două case monahale nelocuite dar păstrate în condiţii bune, numerotate cu nr. 5 şi 6. Se confruntă cu aceleaşi probleme legate de un sistem defectuos sau chiar lipsa unor măsuri tehnice de eliminare a apei meteorice, astfel încât acţiunea factorilor de degradare să fie deja vizibilă. Casa Nicodim are număr de Cod LMI distinct, respectiv NT-II-m-A- 10629.11 şi este situată peste drum de stăreţie, pe latura de sud. Fiind folosită multă vreme drept Palat Mitropolitan a beneficiat de întreţinere corespunzătoare şi unele lucrări interioare de asigurare a condiţiilor modeme de igienă şi confort. În prezent, aceasta nu este folosită în mod curent, acoperişul prezintă pete de rugină iar în interior, au apărut urme de infiltraţii”, se mai arată în documentul de control.

Și pentru că toate aceste dovezi de ”grijă” față de patrimoniul cultural trebuie să poarte un nume, li s-a spus dosar penal pentru executări de lucrări fără autorizație și intervenții neautorizate asupra monumentelor istorice. Dar cum dosarul este pe numele starețului, om gospodar, care a transformat mănăstirea într-un șantier continuu, viteza cu care se mișcă ancheta Parchetului Târgu Neamț este mult mai mică decât cea cu care se toarnă betoane și se montează termopane în mănăstire. Și nu este vorba despre niciun fel de atac împotriva Bisericii ca instituție, ci despre faptul că fețele bisericești (mult prea multe) nu vor să înțeleagă că au datoria morală, creștinească și patriotică de a păstra o istorie de sute de ani, pentru generațiile care vor urma. Nu de a o mutila, nu de a o ”moderniza” pentru propriul confort sau pentru a obține beneficii materiale, ci de a o conserva! De ce le este atât de greu?

Cristina Mircea

1 COMENTARIU

  1. A făcut un lucru foarte bun mănăstirii Neamț. Pe Părintele Stareț Benedict Sauciuc îl recomand ca fiind om cu foarte multe calități! Nu e cazul sa îi țină nimeni morală…pentru ca Dumnezeu și Sfinții care sunt în Mănăstirea Neamț vor face o minune și se va curăți tot sistemul de oameni potrivnici Bisericii…

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.